W Obornikach gramy prawie zawsze w czwarty poniedziałek miesiąca


Lp Data Rodzaj turnieju
1. 26.01.2015 r. Turniej  Par - MAX-y
2. 23.02.2015 r. Turniej  Par - IMP-y
3. 23.03.2015 r. Turniej  Par - MAX-y
4. 27.04.2015 r. Turniej  Par - IMP-y
5. 25.05.2015 r. Turniej  Par - MAX-y
6.  22.06.2015 r. Turniej  Par - IMP-y
7. 27.07.2015 r. Turniej  Par - MAX-y
8. 24.08.2015 r. Turniej  Par - IMP-y
9. 28.09.2015 r. Turniej  Par - MAX-y
10. 26.10.2015 r. Turniej  Par - IMP-y
11. 23.11.2015 r. Turniej  Par - MAX-y
12. 28.12.2015 r. Turniej  Par - IMP-y

 

Uwagi organizacyjne :                                                                                                              

1. Organizatorem spotkań   jest sekcja  brydżowa  OOK  Oborniki                                         

2. Turnieje odbywać się będą w Sali Klubowej OOK Oborniki                                              

3. Czas trwania zawodów  :  od 17.00  do 22.00                                                                      

4. Odpłatność :  8,00  zł/osoby                                                                                                

5. Nagrody ( uzależnione od ilości  uczestników );                                                                  

                                       do 10 par ;   I m-ce -  40,00  zł                                                          

                                       od 11 do 13 par ;  I  m-ce  - 40,00 zł , II m-ce  20,00 zł                    

                                       od 14 par ; I m-ce 40,00 zł,  II-m-ce - 30,00 zł , III m-ce - 20,00zł   

6. Organizatpor zapewnia  kawę i herbatę gratis  (samoobsługa)                                            

7. Do punktacji długofalowej zalicza się  10 najlepszych wyników z turniejów par 

8. Na Sali głównej obowiązuje zakaz palenia  tytoniu.

9. Nagrody  długofalowe ; 

                                       1 miejsce                      200,00 zł                                                      

                                       2 miejsce                      150,00 zł                                                      

                                       3 miejsce                      100,00 zł                                                      

                                                                                                                                                 

Życzymy ciekawych rozkładów                                                        

                                                                                                                                                 

Oborniki,  styczeń   2015 r.                                                                OOK  Oborniki