W Obornikach gramy prawie zawsze w czwarty poniedziałek miesiąca


Lp.

Data

Rodzaj turnieju

1.

24 stycznia

Turniej Par - MAX-y

2.

31 stycznia

Turniej Par - IMP-y

3.

28 lutego

Turniej Par - IMP-y

4.

28 marca

Turniej Par - MAX-y

5.

23 maja

Turniej Par - IMP-y

6.

30 maja (za czerwiec)

Turniej Par - MAX-y

7.

25 lipca

Turniej Par - MAX-y

8.

22 sierpnia

Turniej Par - IMP-y

9.

26 września

Turniej Par - MAX-y

10.

24 października

Turniej Par - IMP-y

11.

28 listopada

Turniej Par - MAX-y

12.

30 grudnia

Turniej Par - IMP-y

 

                                                                                            

Uwagi ; 1. turniej indywidualny w pierwszym możliwym terminie ( parzysta liczba par )

              2. nowością jest wprowadzenie turniejów na IMP-y

 

Uwagi organizacyjne :                                    

1. Organizatorem spotkań jest  Sekcja Brydża Sportowego OOK Oborniki,

2. Turnieje odbywać się będą w Sali Klubowej OOK Oborniki,

3. Czas trwania zawodów  :  od 17.00  do 22.00

4. Odpłatnośc ;  8  zł/osoby

5. Nagrody ( uzależnione od ilości  uczestników );

                                          do 10 par ;   I m-ce -  40,00  zł

                                          od 11 do 13 par ;  I  m-ce  - 40,00 zł , II m-ce  20,00 zł

                                          od 14 par ; I m-ce 40,00 zł,  II-m-ce - 30,00 zł , III m-ce - 20,00zł

   Turniej indywidualny : I m-ce- 30,00 zł, II m-ce- 25,00 zł,  III m-ce - 20,00 zł

6. Organizatpor zapewnia  kawę i herbatę gratis  ( samoobsługa )

7. Do punktacji długofalowej zalicza się  10 najlepszych wyników z turniejów par

                                          oraz wynik turnieju indywidualnego

8. Na sali głównej obowiązuje zakaz palenia  tytoniu.

9. Nagrody  długofalowe ;     

 

                                         

                                          1 miejsce                200,00 zł

                                          2 miejsce                150,00 zł

                                          3 miejsce                100,00 zł

 

Życzymy ciekawych rozkładów