W Złotowie gramy najczęściej w drugi poniedziałek miesiąca

Lp. Data
1. 14 stycznia
2. 11 lutego
3. 11 marca
4. 8 kwietnia
5. 13 maja
6. 10 czerwca
7. 8 lipca
8. 12 sierpnia
9. 9 września
10. 14 października
11. 4 listopada
12. 9 grudnia