Lp

Data

Rodzaj turnieju

1.

31.03.2014 r.

Turniej  Par - MAX-y

2.

30.06.2014 r.

Turniej  Par - MAX-y

3.

29.09.2014 r.

Turniej  Par - MAX-y

4.

29.12.2014 r.

Turniej  Par - MAX-y

 

Uwagi organizacyjne:                                                                                                              

1. Organizatorem zawodów jest Klub Brydżowy przy Spółdzielni Mieszkaniowej
w Wągrowcu

2. Turnieje odbywać się będą w SM Wągrowiec ul. Jeżyka 52 (wejście od strony bloków).     

3. Czas trwania zawodów  :  od 17.00  do 23.00                                                                      

4. Odpłatność ;  8,00  zł/osoby                                                                                                

5. Nagrody ( uzależnione od ilości  uczestników );                                                                  

                                       do 10 par ;   I m-ce -  50,00  zł                                                          

                                       od 11 do 13 par ;  I  m-ce  - 50,00 zł , II m-ce  30,00 zł                    

                                       od 14 par ; I m-ce 60,00 zł,  II - m-ce - 40,00 zł , III m-ce - 20,00zł   

6. Organizator zapewnia  kawę i herbatę gratis  (samoobsługa)                                            

7. Na Sali głównej obowiązuje zakaz palenia  tytoniu.

            Jednocześnie informujemy, że spotkania brydżowe w naszym Klubie odbywają się w każdy czwartek o godz. 18.00

ZAPRASZAMY SERDECZNIE