W Obornikach gramy prawie zawsze w czwarty poniedziałek miesiąca


Lp. Data Rodzaj turnieju
1. 27.01.2020 Turniej  Par - MAX-y
2. 24.02.2020 Turniej  Par - IMP-y
3. 23.03.2020 Turniej  Par - MAX-y
4. 27.04.2020 Turniej  Par - IMP-y
5. 25.05.2020 Turniej  Par - MAX-y
6. 22.06.2020 Turniej  Par - IMP-y
7. 27.07.2020 Turniej  Par - MAX-y
8. 24.08.2020 Turniej  Par - IMP-y
9. 28.09.2020 Turniej  Par - MAX-y
10. 26.10.2020 Turniej  Par - IMP-y
11. 23.11.2020 Turniej  Par - MAX-y
12. 28.12.2020 Turniej par= IMP-y

 

 

Uwagi organizacyjne:
1. Organizatorem spotkań jest sekcja brydżowa OOK Oborniki,
2. Turnieje odbywać się będą w Sali Klubowej OOK Oborniki,
3. Czas trwania zawodów : od 17.00 do 22.00,
4. Organizatpor zapewnia kawę i herbatę gratis (samoobsługa),
5. Do punktacji długofalowej zalicza się 10 najlepszych wyników z turniejów par,
6. Na Sali głównej obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

7. Turnieje na IMP-y będą rozgrywane jeżeli w danym terminie będzie min. 12 par i nie będzie "problemów " z sędziowaniem
 

Życzymy ciekawych rozkładów
 

Oborniki, grudzień 2019 r.
 

Sekcja Brydża Sportowego

OOK Oborniki