W Obornikach gramy prawie zawsze w czwarty poniedziałek miesiąca


Lp. Data Rodzaj turnieju
1. 28.01.2019 Turniej  Par - MAX-y
2. 25.02.2019 Turniej  Par - IMP-y
3. 25.03.2019 Turniej  Par - MAX-y
4. 29.04.2019 Turniej  Par - IMP-y
5. 27.05.2019 Turniej  Par - MAX-y
6. 24.06.2019 Turniej  Par - IMP-y
7. 22.07.2019 Turniej  Par - MAX-y
8. 26.08.2019 Turniej  Par - IMP-y
9. 23.09.2019 Turniej  Par - MAX-y
10. 28.10.2019 Turniej  Par - IMP-y
11. 25.11.2019 Turniej  Par - MAX-y
12. 23.12.2019 Turniej par= IMP-y

 

 

Uwagi organizacyjne:
1. Organizatorem spotkań jest sekcja brydżowa OOK Oborniki,
2. Turnieje odbywać się będą w Sali Klubowej OOK Oborniki,
3. Czas trwania zawodów : od 17.00 do 22.00,
4. Organizatpor zapewnia kawę i herbatę gratis (samoobsługa),
5. Do punktacji długofalowej zalicza się 10 najlepszych wyników z turniejów par,
6. Na Sali głównej obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
 

Życzymy ciekawych rozkładów
 

Oborniki, dnia grudzień 2018 r.
 

Sekcja Brydża Sportowego

OOK Oborniki