W Obornikach gramy prawie zawsze w czwarty poniedziałek miesiąca


Lp Data Rodzaj turnieju
1. 22.01.2018 r. Turniej  Par - MAX-y
2. 26.02.2018 r. Turniej  Par - IMP-y
3. 26.03.2018 r. Turniej  Par - MAX-y
4. 23.04.2018 r. Turniej  Par - IMP-y
5. 28.05.2018 r. Turniej  Par - MAX-y
6.  25.06.2018 r. Turniej  Par - IMP-y
7. 23.07.2018 r. Turniej  Par - MAX-y
8. 27.08.2018 r. Turniej  Par - IMP-y
9. 24.09.2018 r. Turniej  Par - MAX-y
10. 22.10.2018 r. Turniej  Par - IMP-y
11. 26.11.2018 r. Turniej  Par - MAX-y
12. 28.12.2018 t ( piątek ) - Turniej świąteczny ( może indyw. )

 

 

Uwagi organizacyjne:
1. Organizatorem spotkań jest sekcja brydżowa OOK Oborniki,
2. Turnieje odbywać się będą w Sali Klubowej OOK Oborniki,
3. Czas trwania zawodów : od 17.00 do 22.00,
4. Organizatpor zapewnia kawę i herbatę gratis (samoobsługa),
5. Do punktacji długofalowej zalicza się 10 najlepszych wyników z turniejów par,
6. Na Sali głównej obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
 

Życzymy ciekawych rozkładów
 

Oborniki, dnia grudzień 2017 r.
 

Sekcja Brydża Sportowego

OOK Oborniki