W Obornikach gramy prawie zawsze w czwarty poniedziałek miesiąca


Lp. Data Rodzaj turnieju
1. 28.01.2013 r. Turniej  Par - MAX-y
2. 25.02.2013 r. Turniej  Par - IMP-y
3. 25.03.2013 r. Turniej  Par - MAX-y
4. 29.04.2013 r. Turniej  Par - IMP-y
5. 27.05.2013 r. Turniej  Par - MAX-y
6.  24.06.2013 r. Turniej  Par - IMP-y
7. 22.07.2013 r. Turniej  Par - MAX-y
8. 26.08.2013 r. Turniej  Par - IMP-y
9. 23.09.2013 r. Turniej  Par - MAX-y
10. 28.10.2013 r. Turniej  Par - IMP-y
11. 25.11.2013 r. Turniej  Par - MAX-y
12. 23 lub 30 .12.2013 r. Turniej  Par - IMP-y

 

Uwagi organizacyjne :

1. Organizatorem spotkań  : Sekcja  Brydżowa  OOK  Oborniki,

2. Turnieje odbywać się będą w Sali Klubowej OOK Oborniki,

3. Czas trwania zawodów  :  od 17.00  do 22.00.

 

Sekcja  Brydża

Sportowego

OOK   Oborniki