W Obornikach gramy prawie zawsze w czwarty poniedziałek miesiąca


Lp.

Data

Rodzaj turnieju

1.

25 stycznia

Turniej Par MAXy

2.

22 lutego

Turniej Par IMPy

3.

22 marca

Turniej Par MAXy

4.

26 kwietnia

Turniej Par IMPy

5.

24 maja

Turniej Par MAXy

6.

28 czerwca

Turniej Par IMPy

7.

26 lipca

Turniej Par MAXy

8.

23 sierpnia

Turniej Par IMPy

9.

27 września

Turniej Par MAXy

10.

25 października

Turniej Par IMPy

11.

22 listopada

Turniej Indywidualny ( warunkowo)

12.

27 grudnia

Turniej Indywidualny ( warunkowo)

                                                                                            

Uwaga: 1. turniej indywidualny tylko jeden Listopad lub Grudzień

            2. nowością jest wprowadzenie turniejów na IMP-y

 

Uwagi organizacyjne :                                    

1. Organizatorem spotkań jest  Sekcja Brydża Sportowego OOK Oborniki,

2. Turnieje odbywać się będą w Sali Klubowej OOK Oborniki,

3. Czas trwania zawodów  :  od 17.00  do 22.00

4. Odpłatnośc ;  7,50  zł/osoby

5. Nagrody ( uzależnione od ilości  uczestników );

                                          do 10 par ;   I m-ce -  40,00  zł

                                          od 11 do 13 par ;  I  m-ce  - 40,00 zł , II m-ce  20,00 zł

                                          od 14 par ; I m-ce 40,00 zł,  II-m-ce - 30,00 zł , III m-ce - 20,00zł

   Turniej indywidualny : I m-ce- 30,00 zł, II m-ce- 25,00 zł,  III m-ce - 20,00 zł

6. Organizatpor zapewnia  kawę i herbatę gratis  ( samoobsługa )

7. Do punktacji długofalowej zalicza się  10 najlepszych wyników z turniejów par

                                          oraz wynik turnieju indywidualnego

8. Na sali głównej obowiązuje zakaz palenia  tytoniu.

9. Nagrody  długofalowe ;     

 

                                         

                                          1 miejsce                200,00 zł

                                          2 miejsce                150,00 zł

                                          3 miejsce                100,00 zł

 

Życzymy ciekawych rozkładów